Bilförsäkringar

För dig som har bil – eller något annat valfritt fordon – är det viktigt att skaffa sig en ordentlig försäkring. En bil är en stor investering, och även om du köpt din bil begagnad är det mycket pengar som läggs ner på den – pengar som du kan skydda och spara genom att på förhand ha ordnat med försäkring. Det finns olika typer av försäkringar i bilvärlden som kan vara bra att känna till, och denna artikel kommer att lista och diskutera några av de vanligaste beteckningarna för bilförsäkring. Vi hoppas att du får nytta av den!

Trafikförsäkring

Du som just nu äger eller tidigare har ägt bil är säkert bekant med trafikförsäkringen. Den är en enligt lag obligatorisk försäkring som samtliga bilister och bilägare måste ha tecknat innan de kör. Trafikförsäkringen täcker nämligen skadorna på annans bil än den som vållat dem vid en potentiell trafikolycka. Till exempel, om person A kör in i person B på en parkeringsplats måste person A kunna få ut pengar för att kunna betala person B (eller rättare sagt, person B får ut pengar på person As trafikförsäkring) för skadorna på person Bs bil. Trafikförsäkringen är alltså ett skydd för dina medtrafikanter som ger dem ersättning ifall att du skulle råka skada deras fordon i trafiken.

Bilförsäkringar

Halvförsäkring

Halvförsäkring är kanske den vanligast förekommande försäkringen för bilar, näst efter trafikförsäkringen. Halvförsäkring, eller delkasko som den också kallas inom försäkringsbranschen, innebär ett skydd för det egna fordonet som en förlängning av trafikförsäkringen. Denna försäkring inkluderar delar som är utsatta i en bil för annat än trafikolyckor, till exempel skador på glas, skador vid brand, stöld av eller inbrott i bil, rättsligt skydd vid tvist, med mera. Innebörden av halvförsäkring eller delkasko kan variera mellan olika försäkringsbolag, så se till att läsa igenom avtalet noggrant. Dock bör stöld, brand, inbrott och glas ingå som normalt.

Helförsäkring

Helförsäkring på bil är i princip samma sak som halvförsäkring eller delkasko och fungerar på samma sätt, fast med ännu större omfång. Helförsäkring inkluderar allt som täcks av trafikförsäkringen och halvförsäkringen, samt brukar inkludera även vagnskadeförsäkring som innebär täckning av egenvållade skador på det egna fordonet. Till exempel gäller vagnskadeförsäkringen om du har råkat backat in i något och fått skador på den egna bilen. Vagnskadeförsäkringen gäller också vid trafikolycka, då du som försäkrad kan få ut dubbelt om du inte orsakat skadan själv, samt får ut pengar även om du ansvarar för skadan på den andres bil.

Allriskförsäkring

Allriskförsäkringen är ett tillägg till de andra som du kan göra helt valfritt. Allriskförsäkringen kallas ibland även för drulleförsäkring och är vanligt förekommande när du köper andra produkter till hemmet, till exempel elektronik. Drulle är ett vanligt tillägg på exempelvis mobiler, bilar och andra produkter som ofta lever utsatt för olika typer av skador. Drulleförsäkringen, eller allriskförsäkringen som man talar om när man talar om bilar, ger skydd ifall att det skulle uppkomma en oväntad skada på din bil. Exempel på skador är på inredningen – bilägare med små barn kan dra nytta av detta då det kan bli bestående fläckar på klädseln av till exempel juice. Allriskförsäkring täcker även små repor och att fel bränsle skulle råka hamna i tanken.